Privacyverklaring

teqservices

Dit is de Privacyverklaring van teQ services, een onderdeel van More Services B.V. Wij zijn geregistreerd onder KvK nummer 04087526 (hierna: “teQ services”).

Op onze website www.teQservices.nl staat meer informatie over ons en onze werkzaamheden en dienstverlening.

Wij vinden privacy erg belangrijk In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken. Je mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen. Daarnaast leggen wij uit voor welke doeleinde(n) (de redenen waarom) we persoonsgegevens gebruiken.

Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens bedoelen wij gegevens die iets over jou zeggen en waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Persoonsgegevens zijn onder andere naam, (e-mail)adres, leeftijd en geboortedatum. Je bankrekening, telefoonnummer en IP-adres zijn ook persoonsgegevens.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij.

In het onderstaande overzicht hebben wij uitgewerkt welke persoonsgegevens wij verwerken voor welke doelen.

PersoonsgegevensDoelen
Contactgegevens klanten.
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, functietitel , factuurgegevens
§  Wij gebruiken deze gegevens om onze diensten te kunnen aanbieden en te kunnen uitvoeren §  Onderzoek, ontwikkeling en verbetering van onze diensten en de website §  Wij houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen, zowel binnen teQ services, maar ook daarbuiten. Dat doen we bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven of social media
Cookies en gebruik website§  Voor het analyseren van het gebruik van de website worden noodzakelijke cookies gebruikt

Op basis waarvan verwerken wij jouw gegevens?

Wij mogen verwerken jouw gegevens niet zomaar. In de regelgeving is vastgelegd dat dit alleen mag als er een grondslag is voor de verwerking. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

 • Uitvoering van de overeenkomst
  Wij hebben je gegevens nodig voor het afsluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld als je een product koopt, sluit je een overeenkomst met ons.
 • Gerechtvaardigd belang

     Wij mogen jouw gegevens gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben, bijvoorbeeld voor het verzenden van bepaalde berichten en/of om je te informeren over andere producten van ons. Wij moeten dan de juiste afweging van belangen hebben gemaakt en aan kunnen geven dat ons belang om jouw gegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. We wegen alle belangen dus af.

 • Toestemming

Toestemming wordt alleen gevraagd als het nodige is voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

Beveiliging van jouw gegevens
We vinden het belangrijk dat de gegevens van onze klanten goed worden beschermd. Daarom hebben we hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen:

 • We zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van jouw gegevens.
 • Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen.
 • We nemen maatregelen voor fysieke toegangsbeveiliging.
 • We trainen onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens.
 • Al onze medewerkers hebben een overeenkomst met geheimhouding gesloten.
 • Persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar in een afgeschermde omgeving.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren.

Delen wij persoonsgegevens met derden?
Wij maken gebruik van dienstverleners die in opdracht van ons werkzaamheden verrichten en jouw gegevens verwerken. We geven alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de diensten te verrichten. Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit en sluiten verwerkersovereenkomsten met deze partijen. In deze verwerkersovereenkomsten is vastgelegd wat deze partijen met persoonsgegevens mogen doen en, hoe zij de gegevens moeten beveiligen en wanneer de gegevens verwijderd moeten worden.

Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt binnen de Europese Unie (en de EER). Wanneer persoonsgegevens door ons of door ons ingeschakelde derden worden verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER) zorgen wij ervoor dat er een passend beschermingsniveau bestaat.

Jouw rechten
Inzage, correctie, vergetelheid, beperking en verwijdering

 • Je hebt het recht een overzicht op te vragen van de gegevens die wij van jou gebruiken.
 • Kloppen jouw gegevens niet? Dan kun je ons vragen deze gegevens te wijzigen, dan passen we dit zo snel mogelijk aan.
 • Je kunt ons in bepaalde gevallen vragen je persoonsgegevens te wissen. Neem via onderstaande informatie contact met ons op.
 • Als je geen aanbiedingen van ons meer wilt ontvangen, dan kan je je hier altijd voor uitschrijven. Dat kan eenvoudig via ieder marketingbericht.
 • Je kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen: je denkt dat je persoonsgegevens niet juist zijn, wij ten onrechte gebruik maken van jouw persoonsgegevens, wij jouw persoonsgegevens vernietigen, maar je hebt ze nog nodig (bijvoorbeeld na de bewaartermijn).

Contactgegevens

teQ Services is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Neem contact met ons op als je vragen hebt over deze Privacyverklaring. Dat kan via: teQ services, Stephensonstraat 113, 7903 AS Hoogeveen. Of via E-mail: office@teqservices.nl. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring.

Wij kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen.

Versie 1 januari 2021

Wij staan voor je klaar

team
Henk van den Berg
Managing Director
team
Ian Walker
Manager Operations
team
Arjen Hogenelst
Technical Manager
team
Linda Schuitemaker
Back Office
vacatures

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem gerust contact met ons op!

Bel voor een persoonlijk gesprek
24/7 service